Soruşturma Evresi

  • İfade alınması sırasında hukuki yardım

Kovuşturma Evresi

  •  Ceza davalarının açılması, takip edilmesi, aleyhte açılan
    davalara ilişkin savunma yapılması, her türlü hukuki yardım