DAVA TAKİBİ
Müvekkillerimize ulusal ve uluslararası ihtilaflara ilişkin bilgi ve uzmanlığımızla hizmet vermekteyiz. Avukatlarımız Türk mahkemeleri ve icra daireleri nezdinde gerekli tüm işlemleri yapmak hususunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahiptir. Dava takibi hususunda çalışan uzman ekibimiz aşağıda yer alan hususlar başta olmak üzere dava takibi ile ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmektedir:

  • İflas ve İcra Takibi
  • İş Hukuku Davaları
  • Gayrimenkul Davaları
  • Aile Hukuku Davaları
  • Hissedarlık Davaları
  • Ulaşım ve Ticaret Anlaşmazlıkları
  • Enerji İhtilafları
  • Ceza Hukuku Davaları