Fikri Mülkiyet Hukuku

• Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve  devri işlemleri,
• Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi,
• Telif hakları ihlallerinin engellenmesi ve tazmini,
• Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi,
• Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile danışmanlık hizmeti verilmesi,
• Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmetinin verilmesi.