İcra Takipleri

İcra takip dosyalarının hazırlanması ve borçlu kişi/şirketler hakkında takibata geçilmesi, haciz ve satış işlemlerinin yapılması, ihalenin feshi davalarının takibi, rehinli ve ipotekli alacakların takibi, tasarrufların iptali, şirketin borçlu olabileceği dosyaların takibi ve gerekli itirazların yapılması, istihkak davalarının açılması ve takibi, iflas işlemleri vaesair hizmetlerin verilmesi.

Şirketlerin tüm alacaklarının takibi ve tahsilâtı için gerekli işlemlerin yapılması.

Riskli ve Şüpheli Alacakların Takibi

Bünyemizde bulunan takip ve araştırmacı elemanlar gözetiminde borçlulara ait adres ve mal varlığı araştırmasının yapılarak dosyanın tahsilât kabiliyetinin arttırılması.