İdare ve Vergi Hukuku

• Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması,
• İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi,
• Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü,
• Gümrük mevduatında ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü.