İŞ HUKUKU

İş Hukuku ile ilgili iş ve istihdam meselelerinde müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamaktayız. Kilit çalışanların, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması ve sona erdirilmesi konuları iş hukuku alanında odaklandığımız bir diğer konudur. Bunun yanı sıra, iş hukuku alanında müvekkillerimizin açtığı ya da kendilerine karşı açılmış davalarda, yargılama sürecinin her aşamasında ekibimiz gerekli hukuki desteği sağlamaktadır.

  • İşçi alacak davalarının baştan sona takibi,
  • Mobbing ve kötü niyet tazminat davaları,
  • Bireysel ve toplu pazarlık,
  • Çalışma koşullarının gözden geçirilmesi,
  • (Olası) İş ihtilaflarının öncelikle sulh ile çözümü,
  • Esnek çalışma ilişkileri,
  • İşletmenin devri halinde çalışanların hukuki durumu,
  • Hastalık maaşı ve devamsızlık,
  • Bireysel emeklilik ve işsizlik,
  • Hizmet akitlerinin hazırlanması ve gözden geçirilmesi.