Medeni Hukuk

Evlilik ve mal rejimi, mal rejiminin tasfiyesi, nişanlanma ve boşanmadan doğan maddi ve manevi tazminat davaları, boşanma, nafaka, velayet, vesayet, miras uyuşmazlıkları, nüfus kaydının düzeltilmesi (yaş ve isim düzeltme), miras sözleşmeleri ve vasiyetnamelerin hazırlanması, tenkis ve iptal davaları.