Rekabet Hukuku

Birleşme-devralma, ortak girişim, ticari sözleşmeler, hâkim durumun kötüye kullanılması gibi hususlarda danışmanlık yapmaktadır. Rekabet hukuku alanında yetkili kurumların yürüttüğü yerinde inceleme, bilgi talepleri de dâhil olmak üzere soruşturma kapsamında gerçekleştirilen her türlü işlem ve talepler hususunda müvekkillerimize gerekli bilgileri vermekteyiz.

Uluslararası ticaret ve anti damping vergisi ve ticareti etkileyen çevre düzenlemeleri de dahil olmak üzere gümrük mevzularında uzmanlık sağlamaktadır.