bayramci.com

Uluslararası Hukuk

ULUSLARARASI HUKUK Büromuz, vatandaşlık ve yabancılar hukuku alanında, ulusal ve uluslar arası düzeyde danışmanlık yapmaktadır. Yabancı ve yerli gerçek ve tüzel kişilere, ticaret hukuku, gayrimenkul, miras ve aile hukuku ile ilgili konularda hukuki destek sağlamaktadır. Bu hususta çalışan avukatlarımız, çalışma ve ikamet izinleri, vatandaşlığın kazanılması ile ilgili konularda müvekkillerimize gerekli danışmanlığı sağlamakta, bu kapsamda gerekli [...]

&s tarafından.|2017-04-15T17:25:19+03:00Nisan 15th, 2017|Çalışma Alanlarımız|Yorum yok

Ticaret Hukuku

Şirketler Hukuku Şirketlerin yıllık olağan ve olağanüstü genel kurullarının yapılması ve ticaret sicili nezdinde gerçekleştirilecek tescil işlemlerinin tamamlanması, şirketler tarafından gerek görülmesi halinde gerçekleştirilecek olan, nev’i değişikliği, birleşme ve devralma, bölünme, hisse devri sözleşmelerinin hazırlanması ve ticaret sicili nezdinde gerçekleştirilecek tescil işlemlerinin tamamlanması, şirketin esas sözleşme değişikliğinin ve değişen kanunlar nezdinde yapılması gereken her türlü [...]

&s tarafından.|2017-04-15T17:28:04+03:00Nisan 15th, 2017|Çalışma Alanlarımız|Yorum yok

Taşımacılık Hukuku

TAŞIMACILIK HUKUKU Kaza sonucu hasar oluşmasında zararın karşılanması, maddi hasar ve bedensel hasarlar, Mali mesuliyet sigortası nezdinde taleplerin geçerli kılınması, Tazminat taleplerinin temlik edilmesi, Üçüncü şahısların tazminat taleplerine karşı savunma, İcra takip muameleleri, Taşıma sözleşmeleri için sözleşme hazırlığı, Mal zararlarında veya gecikmeden doğan zararlarda hakların talep edilmesi, Tazminat taleplerine karşı savunma, rücu alacaklarının talep edilmesi, Gümrük tarafından [...]

&s tarafından.|2017-04-15T17:28:50+03:00Nisan 15th, 2017|Çalışma Alanlarımız|Yorum yok

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku Birleşme-devralma, ortak girişim, ticari sözleşmeler, hâkim durumun kötüye kullanılması gibi hususlarda danışmanlık yapmaktadır. Rekabet hukuku alanında yetkili kurumların yürüttüğü yerinde inceleme, bilgi talepleri de dâhil olmak üzere soruşturma kapsamında gerçekleştirilen her türlü işlem ve talepler hususunda müvekkillerimize gerekli bilgileri vermekteyiz. Uluslararası ticaret ve anti damping vergisi ve ticareti etkileyen çevre düzenlemeleri de dahil [...]

&s tarafından.|2017-04-15T17:29:10+03:00Nisan 15th, 2017|Çalışma Alanlarımız|Yorum yok

Proje Finansmanı

PROJE FİNANSMANI Proje finansmanı sağlıklı yatırım planları yapmak isteyen müvekkillerimiz için büyük öneme sahiptir. Ekibimiz yatırım projelerinde ortaya çıkabilecek her türlü problemi çözme amacıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda uzman hukukçularımız iş planları, nakit akış projeksiyonları, sektör analizleri, proje risk analizleri ve finansman yapısı hakkında detaylı raporlar hazırlamaktadır. Avukatlarımız çok taraflı kredi kuruluşları, kefiller, proje geliştirme [...]

&s tarafından.|2017-04-15T17:36:41+03:00Nisan 15th, 2017|Çalışma Alanlarımız|Yorum yok

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk Evlilik ve mal rejimi, mal rejiminin tasfiyesi, nişanlanma ve boşanmadan doğan maddi ve manevi tazminat davaları, boşanma, nafaka, velayet, vesayet, miras uyuşmazlıkları, nüfus kaydının düzeltilmesi (yaş ve isim düzeltme), miras sözleşmeleri ve vasiyetnamelerin hazırlanması, tenkis ve iptal davaları.

&s tarafından.|2017-04-15T17:30:10+03:00Nisan 15th, 2017|Çalışma Alanlarımız|Yorum yok

İş Hukuku

İŞ HUKUKU İş Hukuku ile ilgili iş ve istihdam meselelerinde müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamaktayız. Kilit çalışanların, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması ve sona erdirilmesi konuları iş hukuku alanında odaklandığımız bir diğer konudur. Bunun yanı sıra, iş hukuku alanında müvekkillerimizin açtığı ya da kendilerine karşı açılmış davalarda, yargılama sürecinin her aşamasında ekibimiz gerekli hukuki desteği sağlamaktadır. [...]

&s tarafından.|2017-04-15T17:30:28+03:00Nisan 15th, 2017|Çalışma Alanlarımız|Yorum yok

İdari ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku • Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması, • İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi, • Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü, • Gümrük mevduatında ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü.

&s tarafından.|2017-04-15T17:30:59+03:00Nisan 15th, 2017|Çalışma Alanlarımız|Yorum yok
Go to Top