İcra Hukuku

İcra Takipleri İcra takip dosyalarının hazırlanması ve borçlu kişi/şirketler hakkında takibata geçilmesi, haciz ve satış işlemlerinin yapılması, ihalenin feshi davalarının takibi, rehinli ve ipotekli alacakların takibi, tasarrufların iptali, şirketin borçlu olabileceği dosyaların takibi ve gerekli itirazların yapılması, istihkak davalarının açılması ve takibi, iflas işlemleri vaesair hizmetlerin verilmesi. Şirketlerin tüm alacaklarının takibi ve tahsilâtı için gerekli [...]