İdari ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku • Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması, • İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi, • Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü, • Gümrük mevduatında ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü.