Taşımacılık Hukuku

TAŞIMACILIK HUKUKU Kaza sonucu hasar oluşmasında zararın karşılanması, maddi hasar ve bedensel hasarlar, Mali mesuliyet sigortası nezdinde taleplerin geçerli kılınması, Tazminat taleplerinin temlik edilmesi, Üçüncü şahısların tazminat taleplerine karşı savunma, İcra takip muameleleri, Taşıma sözleşmeleri için sözleşme hazırlığı, Mal zararlarında veya gecikmeden doğan zararlarda hakların talep edilmesi, Tazminat taleplerine karşı savunma, rücu alacaklarının talep edilmesi, Gümrük tarafından [...]