Ticaret Hukuku

Şirketler Hukuku Şirketlerin yıllık olağan ve olağanüstü genel kurullarının yapılması ve ticaret sicili nezdinde gerçekleştirilecek tescil işlemlerinin tamamlanması, şirketler tarafından gerek görülmesi halinde gerçekleştirilecek olan, nev’i değişikliği, birleşme ve devralma, bölünme, hisse devri sözleşmelerinin hazırlanması ve ticaret sicili nezdinde gerçekleştirilecek tescil işlemlerinin tamamlanması, şirketin esas sözleşme değişikliğinin ve değişen kanunlar nezdinde yapılması gereken her türlü [...]