Uluslararası Hukuk

ULUSLARARASI HUKUK Büromuz, vatandaşlık ve yabancılar hukuku alanında, ulusal ve uluslar arası düzeyde danışmanlık yapmaktadır. Yabancı ve yerli gerçek ve tüzel kişilere, ticaret hukuku, gayrimenkul, miras ve aile hukuku ile ilgili konularda hukuki destek sağlamaktadır. Bu hususta çalışan avukatlarımız, çalışma ve ikamet izinleri, vatandaşlığın kazanılması ile ilgili konularda müvekkillerimize gerekli danışmanlığı sağlamakta, bu kapsamda gerekli [...]