TAŞIMACILIK HUKUKU

 • Kaza sonucu hasar oluşmasında zararın karşılanması, maddi hasar ve bedensel hasarlar,
 • Mali mesuliyet sigortası nezdinde taleplerin geçerli kılınması,
 • Tazminat taleplerinin temlik edilmesi,
 • Üçüncü şahısların tazminat taleplerine karşı savunma,
 • İcra takip muameleleri,
 • Taşıma sözleşmeleri için sözleşme hazırlığı,
 • Mal zararlarında veya gecikmeden doğan zararlarda hakların talep edilmesi,
 • Tazminat taleplerine karşı savunma, rücu alacaklarının talep edilmesi,
 • Gümrük tarafından mallara el konulması durumunda hukuki danışmanlık,
 • Karayolu, demiryolu ve havayolu taşıma hukuku,
 • Nakliye sözleşmeleri.