Şirketler Hukuku

Şirketlerin yıllık olağan ve olağanüstü genel kurullarının yapılması ve ticaret sicili nezdinde gerçekleştirilecek tescil işlemlerinin tamamlanması, şirketler tarafından gerek görülmesi halinde gerçekleştirilecek olan, nev’i değişikliği, birleşme ve devralma, bölünme, hisse devri sözleşmelerinin hazırlanması ve ticaret sicili nezdinde gerçekleştirilecek tescil işlemlerinin tamamlanması, şirketin esas sözleşme değişikliğinin ve değişen kanunlar nezdinde yapılması gereken her türlü hukuki işlemin yapılması ve sürecin takip edilmesi.

Ticari Sözleşmeler

Şirketlerin gerçek ve tüzel üçüncü 3. kişilerle yapılacak olan her türlü sözleşmelerinin tarafımızca hazırlanması ve yapılmış hâlihazırda olan sözleşmelerin revize edilmesi, bunlarla sınırlı olmamak üzere, şirketin taraf olduğu her türlü sözleşmenin düzenlenmesi, incelenmesi ve revize edilmesi.

Ticari Davalar

Cari hesaplardan, faturalardan kaynaklanan davalar. Sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ihtarnamelerin hazırlanması, keşide edilmesi ve delil tespit davalarının açılması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, şirketin taraf olduğu veya olacağı her türlü davanın açılması ve takibi mevcut davaların takibi.

Rekabet Hukuku

Ticari etiğe uygun olmayan ve suiniyetle gerçekleştirilen haksız ekonomik kazançların engellenmesi amacı ile açılacak davalar ve şikâyetler.