ULUSLARARASI HUKUK

Büromuz, vatandaşlık ve yabancılar hukuku alanında, ulusal ve uluslar arası düzeyde danışmanlık yapmaktadır. Yabancı ve yerli gerçek ve tüzel kişilere, ticaret hukuku, gayrimenkul, miras ve aile hukuku ile ilgili konularda hukuki destek sağlamaktadır. Bu hususta çalışan avukatlarımız, çalışma ve ikamet izinleri, vatandaşlığın kazanılması ile ilgili konularda müvekkillerimize gerekli danışmanlığı sağlamakta, bu kapsamda gerekli başvuruları yapmakta ve takip etmektedir. Başvurulara ilişkin her aşamada gerekli belgelerin toplanması, hazırlanması ve takibi ile sürecin hızlandırılması hususunda çaba sarf etmektedir.

Ekibimiz uluslar arası özel hukuk kapsamında, aile hukuku ve miras hukuku alanlarında da çalışmaktadır. Ayrılık kararı yada boşanma halinde, çiftelerin farklı vatandaşlıklara sahip olmaları mesele yaratabilmektedir. Avukatlarımız, anlaşmalı boşanma olsun ya da olmasın, nafaka, velayet ve diğer konularda dava süresince rehberlik sağlamaktadır.

Uluslararası özel hukuk kapsamında faaliyet gösterdiğimiz başlıca konular:

  • Çalışma ve ikamet izni başvuruları,
  • Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı,
  • Denklik belgeleri,
  • Uluslararası çocuk kaçırma,
  • Vasiyetname ve miras sözleşmesi hazırlanması ve gözden geçirilmesi,
  • Tanıma/tenfiz davaları,
  • Uluslararası ticaret hukuku,
  • Taşımadan kaynaklı zararların tazmini.